ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

στήλη Βόλτα

στήλη αποτελούμενη από συστοιχία δύο μεταλικών δίσκων από ψευδάργυρο και άργυρο ή χαλκό, που χωρίζονται μεταξύ τους με υγρό ύφασμα. Ο ψευδάργυρος παράγει αποφατικό (αρνητικό) ηλεκτρι­σμό και ο άργυρος καταφατικό (θετικό), ενώ το ενδιάμεσο ύφασμα χρησιμεύει ως αγωγός.

186-187