ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Σουηκία, Σβεκία, Σβετζία, Συηδία, Σουηκία

χώρα με καθαρό, υγιει­νό, αλά ψυχρότατο αέρα, με σύντομο θέρος και μακρύ χειμώνα. Το πολίτευμά της δεν είναι απλώς μοναρχικό αλά περιορίζεται από τις Σατραπείες των Ευγενών, τον ιερατικό κλήρο, τους κατοίκους των κωμοπόλεων και τους αγρότες. Θρήσκευμα το λουθηρανικό δόγμα.Διαιρείται σε 5 μέρη: Σουεονία (Sueonie), Γοτθία ή Γοθλανδία (Gotland), Νορλανδία (Norland), Λαπονία την Σουηκική (LaponieSvedoise), Φινλανδία ή Φιννονία ή Φινίαν (Finlande). Πρωτεύουσα της βασιλείας των Σου-ηβών είναι η Στοκολμία (Stockholm), πόλη πλούσια εμπορική με ευρύχωρο και ασφαλές λιμάνι. Άλη σημαντική πόλη η Ουψαλία (Upsal). (σημ.: Σουηδία)

172-177