ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Ρωσσία, Μοσκοβία

η των Ρώσσων αυτοκρατορία, η πασών των της οικουμένης δεσποτειών μείζων. Περιέχει πολυάνθρωπες και πλούσιες επαρχίες. Δι­άφορα τα εν αυτής κλίματα. Πολίτευμα μοναρχικό. Η απόλυτη αυτοκρατορική εξουσία περιορίζεται από τους νόμους που με γραπτή εισήγηση καθιέρωσε η Μεγά­λη Αικατερίνη. Οι Ρώσσοι ακολουθούν την αποστολική και ορθόδοξον πίστην των εν Κωνσταντινουπόλει ορθοδόξων. Διαιρείται η Ρωσσία στην Ανατολική Ρωσσία, δυτική Ρωσσία, μοσκοβιτική Λαπονία και σ’ αυτές πρόσκειται η Ιγρία και η Λι-βονία. Πόλεις της δυτικής Ρωσσίας η Μόσκα (Μόσχα), η Αρχάγελος, η Μεγάλη Νοβογροδία (Novogorod), Κιοβία της Ουκραϊνης (Κιέβο), στην Ιγρία η Πετρού­πολη, στη Λιβονία η Ρίγα, στη μοσκοβική Λαπονία η Κώλα. Κατά τη νεωτερική διαίρεση η Ρωσσία διακρίνεται σε Ευρωπαϊκή και Ασιατική.

177-186