ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ρεύματα θαλάσσια

εκτός από τη γενικότερη κίνηση του ωκεανού πα­ρατηρείται και κάποια άλη ιδιαίτερη και μάλον δυσεξήγητη. Στο Μεγάλο Ωκε­ανό παρατηρείται κίνηση των υδάτων από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Κάποιοι βεβαιώνουν ότι παρατήρησαν κίνηση των θαλασσίων υδάτων από τους πόλους προς τον ισημερινό. Επίσης υπάρχουν και άλα ρεύματα τα οποία έχουν διάφορα πλάτη, εκτάσεις και ταχύτητες και κινούνται σαν σε κάποια ιδιαίτερη τάφρο στο μέσο της θάλασσας, χωρίς να εμποδίζονται από τα περικείμενα ύδατα. Τα ρεύματα αυτά διακρίνονται σε αμετάβλητα, που κινούνται αδιάκοπα κατά την αυτή ευθυ βο-λία και σε μεταβλητά, τα οποία ρέουν μόνο σε ορισμένες εποχές, άλοτε μπρος και άλοτε πίσω. Το διασημότερο από αυτά είναι το Εγκόλπιον (ρεύμα του Κόλπου), που αρχίζει από τον Μεξικανικό κόλπο και φτάνει βορειοδυτικά στη Νορβηγία μέχρι τη Γρινλανδία (Γροιλανδία).

65-71