ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Προυσία

χώρα καρποφόρος με υγιεινό αέρα που ρέπει προς το ψύχος. Αρχικά ήταν Δουκάτο που ανακηρύχτηκε σε Βασίλειο από το 1706. Ακολουθεί τη θρησκεία του Καλβίνου και Λούθηρου, χωρίς να εμποδίζεται η ανεξιθρησκεία. Η πολεμική παιδεία και η επιτηδειότητα στα στρατιωτικά κάνει τους Προύσους να ξεχωρίζουν. Σημαντικές εμπορικές πόλεις η Δάντζικα ή Δάντισκον ή Γέδανον ή Danstie (Γκντάνσκ) στην πολωνική Προυσία, η Κονιγσβεργία (Keonigsberg), το Θορν ή Τορύ (Torn).

186-191