ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πότασσα (γαλιστί potasse)

προέρχεται από τη στάχτη των φυτών και μάλιστα από τους ξηρούς κλάδους της αμπέλου. Ονομάζεται φυ­τικό κάλιο (Alkaliregetal). Η καθαρή πότασσα έχει οξεία γεύση, καυστική, είναι πηκτή και λευκή, όχι κρυσταλώδης. Απορροφά ύδωρ από την ατμόσφαιρα και δι­αλύεται. Έχει την τάση να ενώνεται με ανθρακικό οξύ, με το οποίο μεταβάλεται σε ανθρακική ρευστή πότασσα. Ως διαλυτική των μετάλων είναι πολύ χρήσιμη στις τέχνες. Τη μεταχειρίζονται στα εργαστήρια του νίτρου. Αν τακεί με πυρίτη (selix) ή άμμο, δίνει ύαλο. Αν ενωθεί με έλαια δίνει σαπώνιον, με νιτρικό οξύ αποτελεί το νιτρικόν ή αλίνιτρον (σημ.: Salpetre, νίτρον).

186-189