ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

περιαγωγής κέντρον

το σημείο γύρω το οποίο τα σώματα περιστρεφόμενα καταγράφουν καμπύλη.

262