ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

παλίρροιαι

φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από τη ροή και εκροή της θάλασσας και προξενείται από την ελκτική δύναμη της σελήνης, ενώ μερικές φορές αυξάνεται από την ελκτική δύναμη του ηλίου που συμφωνεί (έχει την ίδια φορά) με τη δύναμη της σελήνης στις συζυγίες ή νέες σελήνες. Τότε έχουμε τις ονομαζόμενες υψηλές παλίρροιες. Άλοτε η ελκτική δύναμη του ηλίου ενεργεί αντίθετα προς την διεύθυνση της ελκτικής δύναμης της σελήνης, όπως στους τε­τραγωνισμούς. Τότε οι παλίρροιες δεν είναι τόσο μεγάλες και ονομάζονται χαμηλές παλίρροιες.

489-490