ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

παίγνια της φύσεως

δεν πρέπει να συγχέονται με τις απολι­θώσεις. Αυτές είναι σώματα ξένα, που βρίσκονται προ αιώνων μεταξύ των ορυ­κτών, τα οποία κατά τις αρχαίες ανατροπές της γης συνεμίχθηκαν με τις ευρεθείσες απαλές συμπήξεις των λίθων και τώρα είτε βρίσκονται στο εσωτερικό τους είτε σύμμικτα με αυτούς. Τα παίγνια της φύσεως αντιθέτως είναι γνήσια ορυκτά, μι­μούμενα με ποικίλους τρόπους τα κάθε είδους σχήματα των οργανικών σωμάτων της φύσης ή εξομοιούμενα απαράλακτα με ανθρώπινα εργόχειρα. Τέτοια είναι οι δενδρίτες, οι σταλακτίτες, το φλωρεντινό ερειπιομάρμαρο, κ.λπ. 1) Οι δενδρίτες είναι σχήματα μικρών και ωραίων δένδρων και φυτών που βρίσκονται σε διάφορα ορυκτά. Κυρίως φαίνονται στη σχιστή μίλτο, μίγμα τιτάνου, αργίλου και άμμου. Τα σχήματα αυτά άλοτε είναι υποκόκκινα, πυρώδη ή μελανά και το αίτιο της ύπαρξής τους παραμένει αινιγματικό. Η πιθανοτάτη εξήγηση είναι ότι διαλυόμενα τα μέταλα, ως επί το πλείστον ο σίδηρος, εντός της γης, εισρέουν στα αραιώματα των σχιστοειδών λίθων και σχηματίζουν με τη δική τους δύναμη και ιδιότητα αυ­τές τις ωραίες εικόνες, όπως το αργυρόν αρτεμίσιον δένδρον. 2) Το φλωρεντινόν ερειπιομάρμαρον: μικρά κομμάτια του βρίσκονται στην Ιταλική πόλη Φλωρεντία και αποτελεί ένα πολύ αξιόλογο παίγνιο της φύσεως. Τα σχήματα πάνω σε αυτό παριστάνουν ερείπια παλαιών πύργων, φρουρίων και πόλεων τόσο φυσικά, ώστε φαίνονται ως αποτέλεσμα τέχνης. Το μάρμαρο αυτό δεν σχηματίζεται σε μεγάλους όγκους αλά ευρίσκεται σε λεπτά στρώματα μεταξύ φαιάς και λεπτής λιθοτιτάνου. Θεωρείται ότι η λιθώδης αυτή ύλη, βγαίνοντας από το νερό έγινε σκληρή και διαιρέθηκε σε φύλα πολά και σχίσματα. Μετά από αυτό, επειδή τα σχίσματά της απορρόφησαν ύλη χρώματος πυρώδους και διαλυμένη ύλη σιδήρου, ενώθηκαν και έτσι σχηματίσθηκαν οι εικόνες των ερειπίων.

1-2