ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

όροι του λόγου ή της σχέσεως

δύο αριθμοί ή ποσότητες γενικά τις οποίες συγκρίνουμε μεταξύ τους.

36