Το Ευρετήριο Επιστημονικών Όρων περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις εμφάνισης ενός μεγάλου αριθμού σημαντικών επιστημονικών όρων στα έργα φυσικής φιλοσοφίας του 17ου και του 18ου αιώνα.

Το αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται χάρη σε ειδικό λογισμικό που επιτρέπει την αναγνώριση λέξεων μέσα στις ψηφιοποιημένες εικόνες των βιβλίων της βιβλιοθήκης ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ. Οι όροι που εντοπίζονται συνδέονται αυτόματα με τις σελίδες των έργων στα οποία απαντούν. Έτσι, ο ερευνητής όχι μόνο είναι σε θέση να γνωρίζει την ύπαρξη και τη συχνότητα χρήσης διαφόρων επιστημονικών όρων, αλλά και να μεταβαίνει στα σημεία όπου εμφανίζεται ο κάθε όρος και να εξετάζει το εννοιολογικό περιβάλλον εντός του οποίου αυτός σημασιοδοτείται. Η χρήση του Ευρετηρίου Επιστημονικών Όρων αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στη μελέτη της διαμόρφωσης και της εξέλιξης του επιστημονικού λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα.

Υλοποίηση του συστήματος σάρωσης και αυτόματης αναγνώρισης λέξεων: 
Θωμάς Κονιδάρης, Βασίλης Γάτος 
Επιστημονική επιμέλεια: 
Σέργιος Θεοδωρίδης

Έρευνα για τον εντοπισμό όρων: 
Ειρήνη Γκουνταρούλη 
Επιστημονική Επιμέλεια: 
Κατερίνα Σούλα, Μανώλης Πατηνιώτης

Η έρευνα για τον εντοπισμό των επιστημονικών όρων χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ιστορικό Ευρετήριο Ελληνικών Επιστημονικών Όρων».