Ιστορικό Λεξικό

επιστημονικών όρων

Έκδοση στο πλαίσιο του προγράμματος

"ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ".

Κάτοπτρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Επιστήμης:

Πληροφορικό Σύστημα για την ενοποίηση, τη διαχείριση και την πρόσβαση

στο ελληνικό ιστορικό υλικό για τη φιλοσοφία, τις επιστήμες και την εκπαίδευση,

κατά την περίοδο 1453-1821

Σύνταξη:

Κατερίνα Σούλα

Διδάκτωρ Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας

Σύμβουλοι έκδοσης: Κώστας Γαβρόγλου - Μανώλης Πατηνιώτης

 

Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης - Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Πaneπiσthmiakeσ Ekδoσeiσ Kphthσ

Iδρυτική δωρεά Παγκρητικής Eνώσεως Aμερικής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007


Πaneπiσthmiakeσ Ekδoσeiσ Kphthσ

Ίδρυμα Tεχνολογίας & Έρευνας

Hράκλειο Kρήτης, T.Θ. 1527, 711 10. Tηλ. 2810 391097, Fax: 2810 391085

Aθήνα: Mάνης 5, 10681. Tηλ. 2103818372, Fax: 2103301583

e-mail: pek@physics.uoc.gr

www.cup.gr

Γ´ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006

Γενική Γραμματεία Έρευνας & τεχνολογίας – Υπουργείο ανάπτυξης

επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ανταγωνιστικότητα»

«ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ».

Κάτοπτρον Ελληνικής Φιλοσοφίας και Επιστήμης:

Πληροφορικό Σύστημα για την ενοποίηση, τη διαχείριση και την πρόσβαση στο

ελληνικό ιστορικό υλικό για τη φιλοσοφία, τις επιστήμες και την εκπαίδευση,

κατά την περίοδο 1453-1821