Έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία όλων των ψηφιοποιημένων αρχείων των Ρωμιών της Πόλης.

Από την έναρξη του προγράμματος το 1995 μέχρι σήμερα ένας αριθμός φωτογραφιών έχει χαθεί και γι’ αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει τίποτε (υπάρχει η καταγραφή στην βάση δεδομένων αλλά δεν βλέπετε τις φωτογραφίες).

Όλα τα υπόλοιπα αρχεία βρίσκονται σε χιλιάδες φακέλους με την κατάλληλη ονομασία και έχουν αντιστοιχισθεί πλήρως.
Επίσης υπάρχουν φωτογραφίες αταξινόμητες που δεν είχαν περαστεί στην βάση και δεν υπάρχει τρόπος να καταλάβουμε τι περιέχουν παρά μόνο με την φυλλομέτρηση τους.

Απ’ αυτές έχουν ταξινομηθεί οι περισσότερες και οι οποίες είναι
1. Το Μητρώον των μονίμως παρεπιδημούντων Ελλήνων πολιτών της Πόλης και το βρίσκετε εδώ .


2. Φωτογραφίες από την βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου και τις βρίσκετε εδώ

Πατριαρχείο 1

Πατριαρχείο 2

Πατριαρχείο 3


Το υλικό που απομένει να ταξινομηθεί είναι λίγοι φάκελοι που αφορούν  το Κουσκουντζούκι, την Χάλκη και το Ζάππειο Παρθεναγωγείο (Σειρά φιλμ Τ2).