Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Γεώργιος Οικονόμου Αινιάν (Νεοπατρεύς)