ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Αριθμητική Eμπορική (Τεργέστη, 1803)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Τοις τω Παρόντι Εντευξομένοις πονήματι χαίρειν
 Περί κλασμάτων, ήτοι τζακισμάτων
 ΤΕΡΓΕΣΤΙΟΝ
 ΒΕΝΕΤΙΑ
 ΑΓΚΟΝΑ
 ΛΙΒΟΡΝΟΝ
 ΓΕΝΟΒΑ
 ΝΕΑΠΟΛΙΣ
 ΜΙΛΑΝΟΝ
 ΣΙΚΕΛΙΑ
 ΦΡΑΝΤΖΑ
 ΛΟΝΔΡΑ
 ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ
 ΑΜΒΟΥΡΓΟΝ
 ΡΟΥΣΙΑ
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ, και ΣΜΥΡΝΗ

Τεργέστη
1803