Βιογραφίες

Ο ιερέας Δανιήλ Γεωργόπουλος ήταν κληρικός και αγωνιστής του 1821.

Έτος γέννησης: 1783 Έτος θανάτου: 1835

Η καταγωγή του ήταν από το Ζυγοβύστι [Ανατολή]. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ιεροκήρυκες. Κήρυττε τον λόγο του Ευαγγελίου και παρακινούσε τους κατοίκους στον πόλεμο. Αργότερα διορίστηκε στο Υπουργείο των Εκκλησιαστικών.