Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Ευγένιος Ζωμαρίδης Ηπειρώτης Δ.Φ.