Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Έλληνες από νησιά Αιγαίου, Γάλλοι, κλπ.