Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Διόδωρος Σοφ. Κάρατζης εκ Τριγλείας