Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Ανάσιτος (Ανασώτης) Δημήτριος ο Ναουσσαίος