Μαθητές

[Τ.Ε., Β΄, 62], [κωδ. 1521 και 1717 της Μονής Λαύρας Αγ. Όρους].