Διδάσκαλοι

1683
1685
πρώην μητροπολίτης Πρεσπών, 1683-1685