Διδάσκαλοι

[Τ.Ε., Α΄,230] [κατάλογος συνδρομητών οδού Μαθηματικής, Βενετία, 1749]