Διδάσκαλοι

1766
1782
εξ Ιωαννίνων, 1766-1782, απέτυχε να χειροτονηθεί μητροπολίτης Δημητριάδος [Τ.Ε,Α΄,227]