Διδάσκαλοι

1817
1817, [Τ.Ε., Α΄, 73], [Εκατονταετηρίς της εν Κων/πολεί εφορείας των σχολών Νεαπόλεως της Καππαδοκίας (Νεβ - Σεχέρ), 1820-1920, Κων/πολις, 1920, σ.52-53]