ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

όρη τριτογενή ή επίκλυστος γη

αυτά συνιστούν την πλείστη και αραιότατη επιφάνεια της γης. Σχηματίσθηκαν από διαβρώσεις και πλημμύρες από την εμπόδιση της ροής των ποταμών. Τα όρη αυτά δεν γίνονται υψηλά, αλά γεμί­ζουν τα προϋπάρχοντα κοιλώματα των δευτερογενών ορέων και βρίσκονται δίπλα σε τάφρους ρυάκων και ποταμών. Γνωστότερα ορυκτά της επικλύστου γης είναι: πώρος πλήρης, πώρος κενός, πισσάνθρακες, πηλός, άμμος, άργιλος κεραμική.

21