ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

όρη πρωτογενή ή πρωτογόνα

τα υψηλότατα όρη της γης που απο­τελούν το τοιχώδες υποστήριγμα των μεγάλων και αλεπάληλων αυτής μαζών. Συντίθενται από λίθο κοκκωτό (κοκκόπετρα ή κοκκόλιθα), που είναι σύνθεση πε-διόσπαθου, κρυσταλοπυρίτη, στιλπναργίλου. Θεωρείται δε αυτός ως ο αρχαιότε­ρος των λίθων, διότι εντός αυτού δεν βρίσκονται ίχνη απολιθωμάτων.

8