ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

οπισθογραφή

η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας μιας συ­ναλαγματικής. Ο οπισθογράφων μεταβιβάζει την υπό ιδιοκτησία συναλαγμα-τική του σε τρίτο. Στην οπισθογραφή δηλώνεται η χρονική στιγμή της μεταβίβα­σης.

49-50