ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

οξυγόνον

απλή ουσία που ονομάζεται έτσι διότι γεννά οξέα. Οξύ —όξινο— δεν είναι ποτέ ένα σώμα, αν δεν απορροφήσει οξυγόνο. Χα­ρακτηριστικά του οξυγόνου είναι ότι μόνο αυτό αποτελεί τα οξέα, προξενεί καύση, αν ενωθεί ή διαλυθεί στο θερμαντικό και στο φως γίνεται το μόνο ρευστό το οποίο διατηρεί τη ζωή — οξυγονικός ή καθαρός ή ζωτικός αέρας. Βρίσκεται διασκορπι­σμένο στη φύση και αποτελεί το ένα τριτημόριο της ατμόσφαιρας στην οποία ζουν και τρέφονται τα ζώα και τα φυτά.

118