ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ονείρατα

η ενέργεια της νοητικής δύναμης του νου, ο οποί­ος ενεργεί πάντοτε ακόμη και όταν κοιμόμαστε. Κατά τη διάρκεια του ύπνου ο νους ξαναβλέπει και επαναλαμβάνει ιδέες που παρατηρήθηκαν, όταν το σώμα ήταν ξύπνιο. Το σώμα που κοιμάται δεν αφήνει τελείως στο νου την άσκηση της σωμα­τικής δύναμης και ο νους αριαδιάζει τις περισσότερες ιδέες συγκεχυμένες ατελώς και όχι φυσικώς. Αυτός ο τρόπος να βλέπει κανείς τα πράγματα ονομάζεται όνειρο ή ενύπνιο.

636