ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

όγκος φυσικός

στη μηχανική ορίζεται η ποσότητα της ύλης του σώματος. Διαφέρει αυτός από το φύραμα, που είναι η κατά μήκος, βάθος, πλάτος έκταση. Τον όγκο του σώματος κρίνουμε από το βάρος του. Με ακριβέστα­τες πειραματικές διαδικασίες ο Νεύτων κατανόησε ότι το βάρος των σωμάτων εί­ναι ανάλογο προς την εμπεριεχόμενη σε αυτά ποσότητα ύλης. Ο όγκος δεν πρέπει να συγχέεται με την πυκνότητα.

250