ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

νύκτα φυσική

η παραμονή του ηλίου κάτω από τον ορίζοντα από τη Δύση του ως την Ανατολή του σε κάθε εποχή.

22