ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Νιγριτία

χώρα της Αφρικής που πήρε το όνομά της από τον ποταμό Νίγρο που ρέει εκ δυσμών προς ανατολάς, περιτρυγυρισμένη από όρη. Προϊόντα της: ο χρυσός και τα ανδράποδα ( δούλοι). Οι κάτοικοι της χώρας αυτής είναι κυρίως νέγροι ή μαύροι. Πραγματεύονται με χρυσό και ελεφάντινα κόκκαλα.

206