ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μηχανικά όργανα

εργαλεία κατασκευασμένα έτσι ώστε δι’ αυτών με μεγάλη ταχύτητα, με λίγη δύναμη ή σε λίγο χρόνο να μπορεί κανείς να κινήσει πολύ μεγάλα σώματα, δηλαδή να τα ανεβάζει, να τα καταβάζει ή να τα περιστρέφει, ανάλογως των αναγκών. Διαιρούνται τα μηχανικά σώματα σε απλά και σύνθετα. Απλά είναι 7: ζυγός, μοχλός, τροχός, άξων εντρόχιος, επίπεδον κεκλι-μένον, σφην, κοχλίας. Τα σύνθετα είναι πολά και προκύπτουν από την ένωση και συμπλοκή των απλών. Τέτοια είναι: μοχλοφάλαγξ, πολύμοχλον, πολύσπαστον, γέ-ρανος, κοχλίας απέραντος. Αν τα σύνθετα αυτά ενωθούν μεταξύ τους, συγκροτούν άλα περισσότερο σύνθετα όργανα.

127,171-180