ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αναλογία κεχωρισμένη ή διακεκριμένη

η αναλογία που δεν είναι συνεχής.

124