ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μεγίστη οπτική πυραμίς

πυραμίδα της οποίας η βάση περιλαμ­βάνει όλα όσα ο οφθαλμός μπορεί να δει. (σημ.: μέγιστο οπτικό πεδίο.)

369