ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μέγεθος καταφατικόν ή θετικόν

το μεγαλύτερο του μηδενός (ου-δενός) μέγεθος. (σημ.: θετικό μέγεθος.)

4