ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Λεμόβικες

Limoges, πόλη της Γαλίας.

157