ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κοσμοσοφία

η επιστήμη η οποία υποθέτει τις αρχές και την τάξη της συστάσεως του παντός.

3