ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Κόσμος Παλαιός

το ένα από τα δύο ημισφαίρια στα οποία διαιρείται η γη, το άνω ημισφαίριο. Αυτό διαιρείται σε τρία μέρη, την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική.

109