ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Κόσμος Νέος

το ένα από τα δύο ημισφαίρια στα οποία διαιρείται η γη, το κάτω ημισφαίριο. Αυτό διαιρείται σε δύο μέρη, τη Βόρειο Αμερική και τη Νότιο Αμερική.

109