ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κόσμος μικρός

ονομάζεται από τους σοφούς ο άνθρωπος, λόγω της αναλογίας και ομοιότητάς του με τον μεγάλο κόσμο. Η κατασκευή των χεριών μας —πέντε δάκτυλοι— μας δίνει την ευκολία να κατανοήσουμε κατ’ αντιστοίχιση την τάξη και τη διάκριση των ζωνών του ουρανού.

41