ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Κόσμος Άγνωστος

το τμήμα της γης, το οποίο διαιρείται στον Αρ­κτικό και Ανταρκτικό Άγνωστο Κόσμο.

109