ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

καρυοφυλία

τα καρυόφυλα ή μοσχοκάρφια γίνονται στις Μολουκικές νήσους (Ινδονησία). Αυτά είναι οι κόμβοι των ανθέων ενός ψηλού και πυραμιδοειδούς δένδρου, το οποίο γίνεται σχεδόν ισοπαχές με βραχίονα ανδρός και έχει φύλα οξυκατάληκτα, όπως η δάφνη. Τα άνθη του είναι κόκκινα. Γεννιέται από αυτά μία παχεία κάλυκα που ονομάζεται καρυοφυλομήτηρ και στο εσωτερικό της δημιουργείται ένας γαλανομέλανος σπόρος, δια του οποίου το δένδρο πολαπλασι-άζεται. Οι κόμβοι των ανθέων μαδιώνται και ξηραίνονται καπνιζόμενοι για να απο­κτήσουν διάρκεια και μελανό χρώμα. Όλα τα μέρη της καρυοφυλίας, τα φύλα, ο κορμός, η φλούδα και η ίδια η ρίζα είναι αρωματικά. Υπάρχει και ένα άλο είδος καρυοφυλίας, η οποία μοιάζει πολύ με την ήμερη, αλά δεν είναι τόσο αρωματική. Μέχρι σήμερα οι Ολανδοί είναι οι μόνοι κύριοι αυτού του πολυτίμου αρώματος, επειδή ξερίζωσαν σχεδόν παντού όλες τις καρυοφυλίες και άφησαν μόνο αυτές της Αμβοίνας (Aboine) και τριών άλων μικρών αποικιών τους, για να εμποδίσουν το λαθραίο εμπόριό τους και να μην αφήσουν να εκπέσει η τιμή τους λόγω της αυξη­μένης παραγωγής. Οι Φρανσέζοι όμως και οι Άγλοι έκαμαν προ ολίγου επιτυχείς δοκιμές και τις μεταφύτευσαν στις Ινδικές τους αποικίες.

1-2