ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

εντελέχεια

η διαδικασία της μετάβασης του δυνάμει ποιη­τικού και παθητικού όντος στο ενεργεία, η κίνηση δηλαδή που χαρακτηρίζει το πέ­ρασμα της ουσίας από τη δυνατότητα στην πραγματικότητα, μέσω της μορφής.

351