ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ενεργεία

αυτό το οποίο μπορεί να ενεργεί σύμφωνα με εκείνο το οποίο λέγεται. π.χ. Ο Αριστόξενος λέγεται μουσικός, ενεργεία ων μουσι­κός. Γιατί μπορεί κατά τη μουσική να ενεργεί ως μουσικός.

20