ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ενέργεια

είναι η από της δυνάμεως προβαλομένη κίνη­ση ενεργός. Είναι η πραγματοποίηση της ενσωματωμένης δυνατότητας στο ον. Ως ενεργός υπάρχει στο έργο και το έργο είναι ποίηση και πράξη.

20