ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

δίκαιον εκφορτίσεως

είδος εμπορικής συμφωνίας. Ονομάζεται το προνόμιο που έχει μια πόλη να εκφορτώνονται σε αυτή όλα τα από αλού προερχόμενα εμπορεύματα και να πωλούνται εκεί ή να μεταφέρονται μακρύτερα σε άλους τόπους. [Είναι απόδοση στα εληνικά του γερμανικού όρου Stapelgerechtigkeit, stapeirecht.] Το προνόμιο αυτό διατηρείται σε εμπορικές πό­λεις της Γερμανίας.

62