ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

διαίρεσις αριθμητική

η εύρεση του πηλίκου του λόγου δύο αριθ­μών. Είναι δηλαδή ο αριθμός που παριστά πόσες φορές ο ελάττων (παρονομαστής) χωρά (καταμετρεί τον μείζονα) στον μείζονα (αριθμητή). Λέγεται ο ελάττων διαιρέτης, ο μείζων διαιρούμενος, ο δε παραγόμενος δια της διαιρέσεως πηλικότης ή πηλίκον.

18