ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αρχή των συντροφιών

το μοίρασμα του κέρδους σε μια ομάδα μετόχων (συντροφία) ανάλογα με το κεφάλαιο του κάθε μετόχου. (σημ.: μερισμός μιας ποσότητας σε μέρη ανάλογα.)

82